Downloads  |  Sitemap  |  Vacatures  |  Voorwaarden

Werkgebied

Perslucht is een zeer veel toegepaste energiedrager. Ons werkgebied omvat alle denkbare bedrijfstakken. Van autoschadeherstellers tot scheepswerven en van straalbedrijven tot ziekenhuizen in geheel Nederland, Belgie en (noordwest) Duitsland.

Onze opdrachtgevers

Agri-techniek, Autobedrijven, Autoschadeherstel, Bandenservicebedrijven, Carroseriebouwers, Food-industie, Grafische industrie, Houtzagerijen, Modelmakerijen, Op- en overslagbedrijven, Papierindustrie, Productiebedrijven, Scheepvaart, Slachterijen, Staalindustrie, Straalbedrijven, Timmerfabrieken, Tuinbouw, Wasstraten, Wasserijen, Ziekenhuizen en Zwembaden.