top of page

ENERGIEBESPARING

Energiebesparing​ met uw perslucht

 

Praktisch alle industriële bedrijven gebruiken perslucht. In Europa gaat 10% van alle elektrische energie op aan perslucht. Daarmee is perslucht één van de belangrijkste energiedragers.

Als de compressor en het persluchtsysteem goed afgestemd zijn op gebruik en in goede staat zijn heeft perslucht een kostprijs van circa 2,5 cent per m3 waarvan 75% energie is. Perslucht lijkt niet erg duur, maar op jaarbasis zal de compressorinstallatie een significant aandeel hebben in op de energierekening. Daar komt nog bij dat circa 90% van deze energie verloren gaat aan restwarmte. Het hergebruiken van de restwarmte welke uit de compressor komt, in de vorm van koellucht of koelwater, is bijna onontkoombaar.

 

Het verlies aan perslucht door lekkages in grote verouderde of slecht onderhouden persluchtsystemen komt zomaar boven de 25% uit. Lekkages zijn onvermijdelijk, maar met goed onderhoud en periodieke controle op lekkages kan perslucht verlies, ook in grote systemen, onder acceptabele waardes worden gebracht.

  • Elke bar drukverhoging kost 7% meer energie

Kies niet onnodig voor hoge werkdruk

  • Voorkom drukval in compressor- en leidingsysteem

Drukval wordt gecompenseerd met hoge werkdruk

  • Zorg dat de compressor koele lucht aanzuigt

Koele lucht zorg voor een betere vullingsgraad

  • Zorg voor goed en tijdig onderhoud van compressor en systeem

Dichtslibbende filters of lekkende delen worden tijdig verholpen

  • Stem kwaliteit perslucht af op benodigde gebruik

Persluchtconditionering kost ook energie  

  • Repareer luchtlekkages zo veel mogelijk

Een lek van 3mm bij 7 bar kost circa € 1.250 p/jaar

bottom of page