DROGERS & CONDITIONERING

Persluchtdrogers & conditionering

Door compressie van atmosferische lucht en de afkoeling van de perslucht na het comprimeren ontstaat veel condensaat en bovendien wordt de in de aangezogen lucht aanwezige waterdamp en vervuiling geconcentreerder. Deze zijn schadelijk voor op perslucht werkende systemen en veroorzaken slijtage en corrosie met defecten en storingen als gevolg. 

Wij leveren persluchtdrogers, afscheiders en lijnfilters voor de conditionering en bewakingssystemen voor de monitoring van de persluchtkwaliteit. Hiermee bieden wij voor elk productieproces de juiste kwaliteit perslucht volgens ISO 8573-1 2010 waarbinnen de gradaties van zuiverheid worden bepaald van vuildeeltjes, waterdamp (drukdauwpunt) en oliedeeltjes. 

Voor het drogen van perslucht kan voor standaard toepassingen een koeldroger worden toegepast (drukdauwpunt +3°C) en voor specifieke toepassingen adsorptiedrogers (DDP tot  -70°C) Filtratie standaard is 5 mu welke trapsgewijs tot 0,01 mu voor zuivere perslucht zorgen. Door middel van actief koolstof filters wordt gezorgd voor de hoge zuiverheid. 

 Range:

 • Persluchtkoeldroger 333 l/min t/m 17.200 ltr/min (DDP +3°C)

 • Adsorptiedrogers DDP -20° tot -70C

 • Membraandrogers  tot -4°C

 • Coalescing perslucht lijnfilters tot 0,01 micron

 • Sterielfilters tot 0,01 micron van Edelstaal

 • Hogedrukfilters  

 • Cartridge filters

 • Actiefkoolstof adsorbers tot 50 m3/min. 

 • Dauwpunt monitoring met alarm functies

Uitvoeringen:​

 • Zeer veel uitvoeringen, elke gewenste capaciteit

 • Werkdrukken tot 350 bar

 • Alle maatvoeringen 

 • Aftap; hand, vlotter, niveau gestuurd

Overzicht Drogers & Conditionering

Beskrivelse


Vi lærer dig at arbejde professionelt med billedbehandlingsprogrammer og layoutprogrammer, så du selv kan arbejde videre med dine egne projekter i fremtiden. Du bliver god til at arbejde med grafisk design. Eksempelvis lærer du om samspillet mellem typografi, form, komposition og farve. Således bliver du i stand til at vurdere dine egne og andres produkter. Vi arbejder med at forbedre dine evner indenfor grafisk arbejde, tegning og illustration. Vores mål er, at du efter at have gået på grafisk design og illustration, selv kan igangsætte og færdiggøre dine egne projekter.
Studieture


Grafisk Design & illustration har været på studieture til bl.a Milano, San Francisco, New York, Strassburg, Berlin, London og Indien. Du kan læse mere om vores ture tidligere her
Indhold


Året er delt op i to dele med forskellige fokusområder: Modul 1 - Efterår: Vi arbejder med at se og forstå, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer i forhold til brug af kontraster, tekst, farver og billeder.
Basale kundskaber og begreber inden for grafisk design, herunder farvelære. Fokusområder: Layout og komposition Typografi Design af plakater og postkort (Go Cards) Design af foldere og CD-omslag Kommunikation Programmer: InDesign Photoshop Illustrator Modul 2 - Forår: Vi arbejder med designprocessen fra idé til færdigt produkt. Her lærer du at skabe sammenhæng i det grafiske udtryk, samt at skulle forholde dig til forskellige grafiske elementer. Indhold:
Samlet identitet for en virksomhed, kommunikere budskaber og lære at gøre det bevidst, dvs. lægge en reklamestrategi. Fokusområder Identitet til virksomheder, brevpapir, t-shirt etc. Logodesign og Virksomhedsidentitet Emballagedesign Kataloger, Magasindesign og Avis- og bogdesign Webdesign Koncept/kampagne Annoncer Reklamer, Reklamefilm og Reklamestrategi Programmer InDesign Photoshop (Evt. Illustrator)