ENERGIEBESPARING

Energiebesparing​ met uw perslucht

 

Praktisch alle industriële bedrijven gebruiken perslucht. In Europa gaat 10% van alle elektrische energie op aan perslucht. Daarmee is perslucht één van de belangrijkste energiedragers.

Als de compressor en het persluchtsysteem goed afgestemd zijn op gebruik en in goede staat zijn heeft perslucht een kostprijs van circa 2,5 cent per m3 waarvan 75% energie is. Perslucht lijkt niet erg duur, maar op jaarbasis zal de compressorinstallatie een significant aandeel hebben in op de energierekening. Daar komt nog bij dat circa 90% van deze energie verloren gaat aan restwarmte. Het hergebruiken van de restwarmte welke uit de compressor komt, in de vorm van koellucht of koelwater, is bijna onontkoombaar.

 

Het verlies aan perslucht door lekkages in grote verouderde of slecht onderhouden persluchtsystemen komt zomaar boven de 25% uit. Lekkages zijn onvermijdelijk, maar met goed onderhoud en periodieke controle op lekkages kan perslucht verlies, ook in grote systemen, onder acceptabele waardes worden gebracht.

 • Elke bar drukverhoging kost 7% meer energie

Kies niet onnodig voor hoge werkdruk

 • Voorkom drukval in compressor- en leidingsysteem

Drukval wordt gecompenseerd met hoge werkdruk

 • Zorg dat de compressor koele lucht aanzuigt

Koele lucht zorg voor een betere vullingsgraad

 • Zorg voor goed en tijdig onderhoud van compressor en systeem

Dichtslibbende filters of lekkende delen worden tijdig verholpen

 • Stem kwaliteit perslucht af op benodigde gebruik

Persluchtconditionering kost ook energie  

 • Repareer luchtlekkages zo veel mogelijk

Een lek van 3mm bij 7 bar kost circa € 1.250 p/jaar

Mogelijkheden energiebesparing

Hergebruik restwarmte


Een compressor gebruikt van het opgenomen vermogen circa 10% voor perslucht productie en de rest komt vrij als restwarmte. Dit kan zijn als koellucht welke van afhankelijk van omgeving en belasting tussen de 30 – 60°C of als koelwater tussen de 50-70°C. Het is dus essentieel om deze warmte te hergebruiken om d.m.v. kanalen nabij gelegen ruimtes te verwarmen, of het koelwater te gebruiken in uw bedrijfsprocessen of op uw C.V. installatie te koppelen.

Wij verzorgen o.a.:

 • Luchtkanalen (met zomer en winterstand)
 • DuoTherm warmtewisselaars om water te verwarmen (kan volledig geïntegreerd in de compressor)
Frequentieregeling


Frequentieregeling voorkomt nullasturen bij een schroefcompressor. Bij investeringen in een nieuwe compressorinstallatie denken wij graag mee om met het juiste advies tot de beste oplossing te komen. Wel/geen frequentie geregelde schroefcompressor en geen of wel, en hoeveel vast getoerde compressoren zijn passend in de totale perslucht vraag.

Het achteraf ombouwen van vast getoerde compressor naar een frequentie geregelde uitvoering is zo goed als onmogelijk en in ieder geval niet aan te raden. Mocht uw compressor nog niet afgeschreven zijn dan kunnen wij altijd een goed voorstel maken om uw compressor in te ruilen op een energiezuiniger variant met frequentieregeling.

Wij verzorgen o.a.:

 • Goed advies over toepassingsmogelijkheden frequentiegeregelde compressor (Frequentiegeregeld is niet altijd efficiënter dan vast toerental, dus let op als u blind geadviseerd wordt)
 • Eerlijke inruilprijs van vast getoerde compressor op een frequentie geregelde uitvoering.
Onderhoud en inspectie


Een goed onderhouden systeem geeft een beter rendement, voorkomt drukval, heeft minder lekkage en voorkomt storingen en productiestilstand.

Wij verzorgen o.a.:

 • Onderhoud van de compressor-installatie
 • Juiste dimensionering van apparatuur en leidingsystemen
 • Ultrasoon lekdetectie
Persluchtbesparing


Met het in gebruik hebben van een persluchtinstallatie is er voor bedrijven een per 1 juli 2019 een informatieplicht en op grond van het “Activiteitenbesluit milieubeheer” een energiebesparingsplicht. Persluchtlekkages verouderde en slecht onderhouden hebben luchtlekkages tot wel 30%. Deze lekkages dienen wij een goed onderhouden systeem onder de 10% te liggen. Indien bepaalde delen van de productie stilliggen terwijl andere delen we doordraaien is het van belang om deze lijn drukvrij te maken door een elektrisch gestuurde afsluiter. Tevens dient bij geen gebruik perslucht het gehele leidingsysteem afgesloten te worden door een automatische (tijd gestuurd) elektrisch gestuurde afsluiter. Dit kan mee geschakeld worden en ook voorzien zijn van overwerk functie. De compressor-installatie automatisch af schakelen bij geen productie. De aangezogen lucht dient zo koel mogelijk te zijn voor een efficiënte vulling van de compressor. Het gebruik van perslucht voor blaaspistolen zo veel mogelijk op lage drukken wat daarnaast ook veiliger is. Bedenk daarnaast ook dat functies welke op perslucht werken ook energie efficiënter kunnen werken, denk daarbij bijvoorbeeld aan elektrische gereedschappen. Ook persluchtconditionering kost veel energie. Hoe hoger de kwaliteit des te meer energie. T.o.v. compressorcapaciteit gebuikt een koeldroger (+3°C) circa 1 a 2% energie en een adsorptiedroger (-40°C), afhankelijk van uitvoering, circa 4 tot 18%. Houd werkdrukkenzo laag mogelijk. Perslucht wordt in productieautomatisering en gereedschap gebruikt bij circa 6,3 bar. Bij een correct systeem volstaat een 7 bar compressor. Mocht er onverhoopt op een bepaalde machine een hogere druk nodig zijn dan kan dit beter lokaal worden opgelost met een booster. Investeringen in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie geven recht op regeling Energie-InvesteringsAftrek (EIA).

Wij verzorgen o.a.:

 • De juiste informatie waaraan uw bedrijf dient te voldoen en hoe dit te bereiken is
 • Ultrasoon lekdetectie
 • Elektrisch gestuurde afsluiters centraal opgenomen in de compressorinstallatie of decentraal bij productielijnen, Onderhoud van de perslucht-installatie
 • Ombouw van tijdgestuurde adsorptiedrogers (18% energie) naar dauwpuntgestuurde adsorptiedroger (vanaf 4% energie)
 • Pulsblaasventiel voor luchtzuinig maar wel krachtig blazen
 • Drukboosters om lokaal een hogere werkdruk te genereren